Förtroendevalda

Oskarströms Samhällsförenings styrelse

Ordförande: Mange Nilsson
V. Ordförande: Malin Ericson
Sekreterare: Emma Nilsson
Kassör: Bo G Persson
Ledamot: Magdalena Svartlok
Ledamot: Isabella Mezei
Ledamot: AnnaLena Frölid 

Suppleant: Arbana Kadriu
Suppleant: Lia Bengtsson